News

We will switch to other
websites.
We apologize.

  

  what is nano, koloid, ppm

  WE WORK ON THE PAGE
  1. CO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm
  2. PROČ NEVYRÁBÍ SILVER MEDIC® VYŠŠÍ KONCENTRACE NEŽ 14 ppm?
  3. PROČ LZE ALE V NĚKTERÝCH KOLOIDECH NAMĚŘIT I 30 ppm?
  4. STEJNÁ KONCENTRACE ppm–DVA ODLIŠNÉ KOLOIDY
  1. CO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm

  ppm (parts per million) jsou jednotky, ve kterých se odborně porovnává objem dvou látek, z nichž jedna je zastoupena vůči té druhé jen v mikroskopickém množství (jedna miliontina celku).

  ppm ukazuje kolik částic ryzího stříbra/zlata jsme nechali do vody uvolnit – vyšší číslo ppm = větší počet ve vodě obsažených stříbrných částic

  • NEVYRÁBĚJTE SI ROZTOKY ELEKTROLYTŮ SE ZÁZRAČNĚ VYSOKOU (často se zcela nereálnou) KONCENTRACÍ ppm.
    
  • VYROBTE SI KVALITNÍ A BEZPEČNÝ KOLOID RYZÍHO STŘÍBRA NEBO ZLATA.
    
  • BRZY ZJISTÍTE, ŽE ÚSPĚŠNOST LÉČBY NEMÁ S VYSOKÝMI KONCENTRACEMI NIC SPOLEČNÉHO.
  • VYŠŠÍ KONCENTRACE (ppm) NEZNAMENÁ VYŠŠÍ ÚČINNOST

  2. PROČ NEVYRÁBÍ Silver MEDIC® VYŠŠÍ KONCENTRACE NEŽ 14 ppm?

  Pro člověka i zvířata představuje nejoptimálnější léčebný účinek a následnou odbouratelnost– koncentrace kolem 10 ppmplatí pro stabilní směsi nanočástic se silnou elektro-nábojovou vazbou, vyrobené řízenou technologií – aktivní nanočástice.

  Na přístroji je možno navolit vysokou a opravdu reálnou koncentraci až 14(15) ppm.
   

  3. PROČ LZE ALE NAMĚŘIT V NĚKTERÝCH KOLOIDECH i 30 ppm?

  Koncentrace se zpravidla sděluje v jednotkách, které mají zkratku ppm. Je to zkratka anglických slov (parts per milion) a znamená jednu miliontinu celku. Hovoří se zde tedy o počtu.

  ŽÁDNÝ PONORNÝ MĚŘIČ ALE NEDOKÁŽE spočítat částice v centimetru čtverečním vody a tedy skutečné ppm. Jak se to tedy dělá?

  K hrubému (orientačnímu) zjištění počtu částic se použije – elektřina. Všechny měřiče ppm k tomu používají dvě kovové elektrody vzdálené od sebe asi 1 centimetr.

  orientacni-mereni-koncentrace-vyrobeneho-koloidu-nebo-vody-pro-vyrobu Po ponoření do kapaliny vyšle měřící přístroj z jedné elektrody určité přesné napětí a pak sleduje, jak se napětí změnilo po tom, co dorazilo ke druhé elektrodě.

  Když má měřená kapalina dobrou elektrickou vodivost — změní se napětí během cesty mezi elektrodami jen minimálně.

  Pokud má vodivost špatnou, dorazí ke druhé elektrodě jen malá část napětí, které k ní bylo z první elektrody vysláno.

  Čím vyšší (lepší) vodivost přístroj mezi elektrodami naměří — tím vyšší ppm zobrazí na displeji.

  To co obě elektrody ve vodě elektricky propojuje — jsou samotné stříbrné částice obsažené ve vodě ale také  to mohou být látky, které vodivost zvyšují. Například soli a jiné minerály.

  . . .  A TADY ZAČÍNÁ KLAM VYSOKÉHO ppm.

  Velké částice obsažené v některých koloidech, nebo elektrochemicky zreagované soli během výroby totiž propojují měřící elektrody ve vodě mnohem snadněji,
  než kdyby koloid obsahoval jen malé částice koloidního kovu.

  Malých částic je v ultra čisté vodě zapotřebí mnohem většího množství pro naměření stejné elektrické vodivosti.

  SILVER MEDIC® uvolňuje do ultra-čisté vody nanočástice a tak jich musí být ve vodě opravdu vysoký počet, aby měřič vyhodnotil takový koloid například jako koncentraci 10 ppm.

  Kdybychom (jako výrobci) dovolili našim přístrojům vyrábět i větší částice (což je nežádoucí), nebo připustili elektrochemickou reakci mezi zbytkovými minerály obsaženými ve vodě a koloidním kovem, snadno byste mohli naměřit koncentrace i trojnásobné!

  Při dodržení správné velikosti částic je koncentrace 10 ppm (vyrobená technologií Silver MEDIC®) opravdu vysokou hodnotou, která je svými vlastnostmi nejvhodnější
  k léčebnému využití.

  Je pravda, že i větší částice stříbra léčí.
  Jejich použití je ale značně omezeno a je zde již riziko, že se tělo nebude schopno takových velkých částic (nebo jejich shluků) zbavit.
  Takové koloidy mají značně omezenou možnost použití a jsou zcela neúčinné na virová onemocnění.

  Koloidy se navíc vstřebávají i povrchem pokožky a sliznic.
  Výplachem ústní dutiny s následným vyplivnutím se tak nelze vyhnout jejich účinkům uvnitř lidského těla.
   

  4. STEJNÁ KONCENTRACE ppm – dva odlišné koloidy

  Obrázky A a B ukazují, že měřič ppm může naměřit stejnou koncentraci u dvou zcela odlišných koloidů.
  Podle měřiče ppm mají oba koloidy stejnou elektrickou vodivost (ppm) a přesto je obsah léčivých částic u každého z nich zcela odlišný.

    A       Přístroj:
  SILVER MEDIC®           
  Požadované elektrické vodivosti mezi elektrodami je dosaženo obrovským  počtem nanočástic.
    B JINÝ PŘÍSTROJ Stejné elektrické vodivosti je dosaženo převažující směsí velkých částic.

  ppm-ruzna-velikost-castic-ruzne-pristroje    NO ALTERNATIVE TREATMENT IS ALLOWED IN THE EUROPEAN UNION.
  THE PRODUCT CAN NOT BE TREATED FOR MEDICINAL OR EQUIPMENT.
  THE ABOVE DESCRIPTION IS NOT MANUAL, BUT ONLY STUDY MATERIAL.

   

  | | |
  Design by Artfocus